Phân phối vật liệu xây dựng: thép hòa phát và thép hình

CÔNG TY TNHH KINH DOANH VẬT TƯ TỔNG HỢP PHÚ HÙNG KÍNH CHÀO QUÝ KHÁCH !

Hệ thống đại lý

DANH SÁCH ĐẠI LÝ THANH HOÁ
STT TÊN ĐẠI LÝ ĐỊA CHỈ SỐ ĐIỆN THOẠI
Cố định Di động
1 Công ty TNHH Quang Minh TPThanh Hoá 0373 755 929 0912 030 553
2 Công ty TNHH Hoàng Hà Sơn TPThanh Hoá 0373 727 605
3 Công ty TNHH TMXD Mạnh Thắng TPThanh Hoá 0373 852 165 0913 276 478
4 Công ty TNHH XD & TM DV Viết Hoa TPThanh Hoá 0373 853 313 0912 189 727
5 Công ty TNHH Long Hường TPThanh Hoá 0373 852 416 0912 959 728 - 0944 357 888
6 Công ty TNHH Thọ Thuỷ TPThanh Hoá 0373 853 445 0912 318 935
7 Công ty TNHH Lâm Thơm TPThanh Hoá 0986 703 245 Anh Chung
8 Công ty TNHH Thu Hương TPThanh Hoá 0373 961 621 0915 567 279
9 Công ty TNHH XD & TM Huệ Vân TPThanh Hoá 0373 715 145 0915 772 991
10 Công ty TNHH Khánh Phượng TPThanh Hoá 0373 855 425 0912 957 614
11 Công ty TNHH Hải Dương TPThanh Hoá 0373 756 298 0983 390 666
12 DNTN Hiếu Phương Đông Sơn- Thanh Hoá 0373 980 760 0978 553 107
13 Công ty CPĐT Thép Phú Thành Đông Sơn- Thanh Hoá 0373 694 568
14 Công ty TNHH Ngọc Mười Đông Sơn- Thanh Hoá 0373 985 456 0918  534 499
15 Công ty TNHH Hồng Phượng Bỉm Sơn- Thanh Hoá 0373 779 595 0912 605 935 - 0915 277 287
16 Công ty TNHH Một Thành Viên An Sơn Hoằng Hoá- Thanh Hoá 0373 932 600 0975 799 737
17 Công ty TNHH Huyên Thảo TPThanh Hoá 0373 950 913 0983 950 913 - 0913 356 771
18 Công ty TNHH ánh Quang Vinh Quảng Xương Thanh Hoá 0378 755 016 0915 244 248
19 Công ty TNHH Thành Hà Quảng Xương Thanh Hoá 0373 671 475 0913 641 269
20 Công ty TNHH TM & DV Đức Anh Hưng Quảng Xương Thanh Hoá 0984 508 570 - 0125 884 5325
21 Cửa Hàng Vật liệu Minh Lan Quảng Xương Thanh Hoá 0945 389 470
22 Cửa Hàng Vật liệu Chung Thêm Sầm Sơn - Thanh Hoá 0373 675 715 0912 085 508 - 0168 5509 995
23 Công Ty TNHH Dương Đức Quảng Thọ -Quảng Xưong 0373 990 580 0904 520 348 - 0914 337 608
24 Cửa Hàng Vật liệu Hưng Thoa Sầm Sơn - Thanh Hoá 0989 131 836 - 0944 582 856
25 Cửa Hàng Vật liệu Lam Nê Nông Cống - Thanh Hoá 0376 757 018 0912 553 444
26 Cửa Hàng Vật liệu Nghị Thảo Sầm Sơn - Thanh Hoá 0949 888 345
27 Cửa Hàng Vật liệu Sơn Nhàn Nông Cống - Thanh Hoá 0373 603 695 0914 348 331
28 Cửa Hàng Vật liệu Sơn Thanh Nông Cống - Thanh Hoá 0125 770 7717
29 Cửa Hàng Vật liệu Hoà Lụa Quảng Hưng - TPTH 0373 911 150 0986 491 903
30 Cửa Hàng Vật liệu Nam Sầm Sơn Sầm Sơn - Thanh Hoá 0985 904 579
31 Công ty TNHH Liên Trường Quảng Hưng - TPTH 0373 991 151 0986 066 104
32 Công ty TNHH TM & Dv Tùng Liêm Tĩnh Gia -T.Hoá 0373 971 179 0912 067 259
33 Công ty TNHH Trần Hùng Tĩnh Gia -T.Hoá 0373 617 045 0912 240 530
34 Công ty TNHH Thắng Thuý Tĩnh Gia -T.Hoá 0376 258 259 0934 227 175
35 DNTN tổng hợpTiến Đạt Tĩnh Gia -T.Hoá 0373 860 864 0975 710 652
36 Cửa Hàng Vật liệu Bình Chuyên Tĩnh Gia -T.Hoá 0373 617 024 0989 546 828 -0913 373 787
37 Cửa Hàng Vật liệu Châu Xạ Tĩnh Gia -T.Hoá 0975 104 522
38 Cửa Hàng Vật liệu Long Thơ Tĩnh Gia -T.Hoá 0168 915 3342
39 Cửa Hàng Vật liệu Tuấn Thuỷ Quảng Xương- Thanh Hoá 0373 670 236 0987 839 672
40 Cửa Hàng Bác Tần Đông Sơn- Thanh Hoá 0977 576 603
41 Cửa Hàng Vật Liệu Hinh Sinh Yên Định - Thanh Hoá
42 Cửa Hàng Vật Liệu Thiết Đức TP Thanh Hoá
43 Cty TNHH TM Tổng Hợp Thắng Vân TP Thanh Hoá
44 Cty TNhHH TMXD Hoà Vân TP Thanh Hoá
45 Cty TNHH Một TV Anh Linh Hoằng Hoá- Thanh Hoá
46 Cty TNHH Vật Liệu VT Bến Thắm Hoằng Hoá- Thanh Hoá 0373 866 012
47 Cty TNHH Vận Tải Và TM Thực Hằng Thiệu Hoá - Thanh Hoá 0373 267 888 0912 358 081
 
Giấy chứng nhận

giấy chứng nhận

Hỗ trợ trực tuyến

Hỗ trợ

0913.293.201
Mr.Phú

Hỗ trợ

0914.269.222
Mr.Hùng

Hỗ trợ

0914.269.269
Ms.Quý