Nhựa đường

0

Chi tiết sản phẩm

Nhựa đường có mặt trong phần lớn các loại dầu thô và trong một số trầm tích tự nhiên Phú Hùng

tự hòa là 1 trong những công ty phân phối nhựa đường tốt nhất hiện nay

Xuất xứ Iran
Khối lượng ruột(Kg) 183.5
Khối lượng tổng(Kg) 195

Thông số kỹ thuật của IRAN 60/70

STT

Thông số

Đơn vị

Kết quả

Tiêu chuẩn

1

Khối lượng riêng ở 25 oC

g/cm3

1.00 – 1.05

ASTM D70

2

Độ kim lún  ở 25 oC

0.1mm

60 –70

ASTM D5

3

Độ kéo dài ở 25 oC

cm

Min.100

ASTM D113

4

Nhiệt độ mềm (Phương pháp vũng và bi)

oC

49-56

ASTM D36

5

Nhiệt độ bắt lửa

oC

Min.250

ASTM  D92

6

Lượng tổn thất sau khi nung ở 163 oC trong 5h

%

Max.0.2

ASTM D6

7

Độ kim lún sau khi nung ở  163 oC trong 5h so với độ kim lún ở 25oC

%

Max. 20

ASTM D6/D5

8

Lượng hoà tan trong Trichloroethylene

%

Min.99.5

ASTM D4

9

Kiểm tra chất bẩn trong nhựa

Negative

AASHO T102-42

10

Hàm lượng Parafin

%

Max 2.0

DIN-52015

Có thể bạn quan tâm Xem thêm

Call Now ButtonHotline : 0913293201