Đại lý

DANH SÁCH ĐẠI LÝ CẤP 2 THANH HOÁ

STT

Đại Lý

Địa Chỉ

Số ĐT

Số lượng

1

Công ty TNHH VLVT Bến Thắm KCN Hoàng Kim – Hoàng Hóa -Thanh Hóa

0912 150 543

1

2

DN Tư Nhân Hồng Phượng TX Bỉm Sơn -Thanh Hóa

0915 277 287

1

3

Công ty TNHH Hoàng Hà Sơn Nguyễn Chí Thanh -P Đông Thọ -Thanh Hóa

0373 727 605

1

4

Cửa Hàng VL XD Chung Thêm TX Sầm Sơn- Thanh Hóa

0979.999.710

1

5

Công ty TNHH MTV An Sơn Hoàng Minh – Hoàng Hóa – Thanh Hóa

0975 799 737

1

6

Công ty TNHH Long Hường 537 Đường Bà Triệu – P.Đông Thọ-Thanh Hóa

0912 959 728

1

7

Cửa Hàng VLXD Nam Sắt TX Sầm Sơn- Thanh Hóa

0941.878.888

1

8

Công ty TNHH Ngọc Mười Đông Xuân – Đông Sơn – Thanh Hóa

0373.985.456

1

9

Cửa hàng VLXD Minh Lan Quảng Đức- Quảng Xương – Thanh Hóa

0975.049.356

1

10

Doanh Nghiệp TN Hiếu Phương Đông Khê- Đông Sơn – Thanh Hóa

0373 980 760

1

11

Cửa hàng VLXD Lam Nê Thị Trấn Nông Cống- Thanh Hóa

0912.553.444

1

12

Công ty CPĐT Thép Phú Thành Đông Xuân – Đông Sơn – Thanh Hóa

0946 838 888

1

13

Công ty TNHH Thành Hà Quảng Xương – Thanh Hóa

0913.641.269

1

14

Công ty TNHH Vận tải & TM Thực Hằng Thiệu Đô – Thiệu Hóa – Thanh Hóa

0912 358 081

1

15

Công ty TNHH TM & Du Lịch Tùng Liêm Tĩnh Gia – Thanh Hóa

0912.067.259

1

16

Cửa hàng VLXD Thắng Dương Minh Dân – Triệu Sơn – Thanh Hóa

0912.545.758

1

17

Cửa Hàng VLXD Bình Vui Hoàng Thành – Hoàng Hóa- Thanh Hóa

0903.423.587

1

18

Công ty TNHH Quang Minh Đường Bà Triệu – P.Đông Thọ-Thanh Hóa

0912 030 553

1

19

Công ty TNHH XD & Dịch vụ TM Hoa Viết 384Đường Bà Triệu – P.Đông Thọ-Thanh Hóa

0912 189 727

1

20

Công ty TNHH DVTMSX Ngọc Hương Yên Thái – Yên Định – Thanh Hóa

0378.771.002

1

21

Cửa Hàng VLXD Tần Ngự Quảng Yên – Quảng Xương – Thanh Hóa

0977.576.603

1

22

Công ty TNHH Sông Đà Thanh Hóa Thọ Xuân- Thanh Hóa

0913.478.329

1

23

Công ty TNHH Thọ Thủy Nam Thành – P.Đông Vệ – Thanh Hóa

0912.318.935

1

24

Công ty TNHH Sơn Nhàn Xuân Hòa- Nông Cống- Thanh Hóa

0914.348.331

1

25

Cửa hàng VLXD Đồng Huệ Quảng Xương – Thanh Hóa

0984.590.259

1

26

Công ty TNHH TM Ánh Quang Vinh Quảng Xương – Thanh Hóa

0915.244.248

1

27

Công ty TNHH Trần Hùng Nghi Sơn – Tĩnh Gia- Thanh Hóa

0914.821.203

1

28

Cửa hàng VLXD Nghị Thảo Quảng Hưng – Thanh Hóa

0949 888 345

1

29

CH VLXD Sơn Thủy Đông Sơn – Thanh Hóa

0979 980 668

1

30

Doanh nghiệp TN Khánh Đình Đông Sơn – Thanh Hóa

0976.246.435

1

31

Công ty TNHH Đức Tuấn Trần Hưng Đạo- TP. Thanh Hóa- Thanh Hóa

0913 014 007

1

32

Cửa hàng VLXD Việt Duyên Phú Minh – Bình Minh-Tĩnh Gia – Thanh Hóa

0949 879 302

1

33

Công ty CP DVTM Quang Phát Xóm 4 – Tây Hồ -Thọ Xuân- Thanh Hóa

0988 807 963

1

Call Now ButtonHotline : 0913293201